ETKİNLİKLERHABERLERHABERLER & ETKİNLİKLER

RAREBOOST NADİR VE TANISIZ HASTALIKLAR ARAŞTIRMA ALANI PAYDAŞLARI DURUM VE İHTİYAÇ BELİRLEME ÇALIŞTAYI

İBG- İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi bünyesinde sürdürülmekte olan Avrupa Birliği H2020 programı destekli RareBoost ERA Chair projesi kapsamında “RareBoost Nadir ve Tanısız Hastalıklar Araştırma Alanı Paydaşları Durum ve İhtiyaç Belirleme Çalıştayı” 22 Aralık 2023 tarihinde İBG’de gerçekleştirilecektir.