AÇIK POZİSYONLAR

Bilimsel İletişim Görevlisi

Açıklama:

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG), RareBoost projesi (# 952346) için yetenekli bir Bilimsel İletişim Sorumlusu aramaktadır. ERA Başkanı, İBG’nin araştırmacıları ve paydaşlarıyla yakın işbirliği içinde çalışarak, İBG’nin Nadir ve Tanısız Hastalıklar Platformu’nda yürütülen bilimsel araştırmaların kamuoyu tarafından bilinirliğini, katılımını ve anlaşılmasını artırmak için bilim iletişimi stratejileri geliştirecek ve uygulayacaktır. Adayın iletişim stratejilerini planlaması ve yürütmesi ve bunları uygulamak için gerekli teknik desteği sağlaması beklenecektir.

Sorumluluklar:

-Temel araştırma bulgularını belirlemek ve vurgulamak ve bilimsel dili, uzman olmayan kitleler için erişilebilir bir dile çevirmek için araştırmacılarla işbirliği yapmak.
-Ulusal ve uluslararası projeler için iletişim faaliyetlerini desteklemek.
-Bilimsel iletişim materyallerimizdeki içeriği gözden geçirerek düzenleyici bilimsel standartlara uygun olmalarını sağlamak.
-Araştırma bulgularını geniş bir kitleye iletmek için web siteleri, sosyal medya, basın bültenleri, basılı materyaller, sergiler ve videolar gibi çeşitli ortamlar için ilgi çekici içerikler oluşturmak.
-İBG’de geliştirilen bilimsel araştırmaları tanıtmak için halka açık konferanslar, okul etkinlikleri, atölye çalışmaları, sergiler ve toplum katılım etkinlikleri gibi sosyal yardım etkinliklerinin düzenlenmesi ve koordine edilmesi.
-Konuları araştırarak, şablonlar geliştirerek ve geri bildirim sağlayarak araştırmacılara yazılarında yardımcı olmak.
-Bilimsel seminerler, çalıştaylar ve konferanslar gibi bilimsel etkinliklerin desteklenmesi.
-Web sitemiz ve sosyal medya sayfalarımız için blog yazıları, grafikler ve vaka çalışmaları şeklinde bilgilendirici içerik geliştirmek.
-İBG’nin iletişim faaliyetlerinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak için diğer birimlere idari destek sağlamak.


Gereksinimler:

Araştırma Alanı: Biyolojik bilimler >> Biyoloji; Eğitim Seviyesi: Lisans Derecesi veya eşdeğeri

Araştırma Alanı: Biyolojik bilimler >> Diğer; Eğitim Seviyesi: Lisans Derecesi veya eşdeğeri

Araştırma Alanı: Tıp bilimleri >> Sağlık bilimleri; Eğitim Seviyesi: Lisans Derecesi veya eşdeğeri

Araştırma Alanı: Tıbbi bilimler >> Diğer; Eğitim Seviyesi: Lisans Derecesi veya eşdeğeri

Beceriler/Nitelikler:

-Editörlük deneyimi ve bilimsel metinleri yazma, düzenleme ve düzeltme konusunda güçlü bir geçmiş.
-Üstün araştırma, analitik ve problem çözme becerileri.
-Birden fazla görevi etkin bir şekilde önceliklendirme ve yönetme becerisi ile güçlü organizasyon ve proje yönetimi becerileri.
-Özerk olarak ve asgari denetimle bir ekibin etkili bir üyesi olarak çalışabilme becerisi.
-Her yaştan ve farklı geçmişlerden (bilimsel ve bilimsel olmayan) kitlelerle verimli bir şekilde etkileşim kurma becerisine sahip mükemmel sosyal beceriler.
-Karmaşık bilimsel içeriği farklı kitleler tarafından anlaşılabilecek şekilde tercüme etme becerisi de dahil olmak üzere İngilizce dilinde mükemmel yazılı ve sözlü iletişim becerileri.
-Microsoft Office’te yeterlilik (Word, Excel ve PowerPoint)
-Sosyal medya trendleri ve influencer ortamları hakkında güçlü bir kavrayış.

Özel Gereksinimler:

-İlgili bir araştırma alanında (biyolojik bilimler, tıp, vb.) en az lisans derecesi
-Bilim iletişimi alanında 2+ yıl deneyim

Daha fazla bilgi ve başvuru için lütfen rareboost@ibg.edu.tr adresine bir e-posta gönderiniz.