RareBoost’a hoşgeldiniz

RareBoost projesi, İBG’nin “Nadir Hastalıklar Araştırma ve İnovasyon” alanında uluslarası bir mükemmeliyet merkezi olmasını sağlama amaçlı, Avrupa Birliği ERA Chairs programı tarafından desteklenen bir projedir.

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG), altyapısı ve araştırma personeli açısından Türkiye’de istisnai olan, nispeten yeni kurulmuş bir ileri biyomedikal araştırma merkezidir.

İBG’nin araştırma odak noktalarından biri, Türkiye’de diğer Avrupa Birliği ülkelerine göre yaklaşık iki kat daha yaygın olan Nadir Hastalıklardır. İBG’nin bu alandaki çabaları, Avrupa Komisyonu tarafından, prestijli Ufuk 2020 ERA Chairs fonu ile desteklenmektedir (#952346).

ERA Chair Lideri, 2,5 milyon € ile finanse edilen bu RareBoost projesi kapsamında, altı yıla kadar İBG’nin “Nadir Hastalıklar Birimi”ne liderlik edecek ve nadir hastalıklarla ilgili araştırmaları uluslararası bir mükemmellik seviyesine doğru yönlendirecektir.

İBG’nin Nadir Hastalıklar Birimi, Nadir Hastalıklarla ilgili araştırma, inovasyon ve bilgi paylaşımı konularında kilit bir merkez oluşturmayı hedeflemektedir. İBG, Nadir Hastalıklarla ilgili geniş kapsamlı bir işbirliği ağı oluşturarak, temel ve klinik araştırmacılardan endüstri ortaklarına, hastalardan hasta derneklerine, medya temsilcilerinden siyasal karar vericilere kadar birçok paydaşla birlikte çalışmayı hedeflemektedir. İşbirliği yapılacak farklı paydaş grupları arasında multidisipliner bir yaklaşımın benimsenmesi, Nadir Hastalıkların anlaşılması, tanı ve tedavisi konularında daha kapsamlı ve etkili çözümlerin bulunmasına katkı sağlayacaktır.

Temel ve Klinik Araştırmacılar ile Endüstri Ortakları: İBG, Nadir Hastalıkları daha iyi anlamak, tanı ve tedavi yöntemlerini iyileştirmek amacıyla temel ve klinik araştırmacılarla işbirliği yapmaktadır. Bu işbirliği, bilimsel bulguların daha etkili bir şekilde paylaşılmasını ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesini sağlar. Endüstri ortaklarıyla yapılan işbirlikleri, yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ve pazarlanması konusunda önemli bir köprü görevi görmektedir. İBG, endüstri deneyimini ve kaynaklarını kullanarak Nadir Hastalıkların tedavisine yönelik inovasyonları desteklemektedir.

Hastalar ve Hasta Dernekleri: İBG, Nadir Hastalıklarla ilgili en güncel bulguları, tanı ve tedavi yöntemlerini toplamak ve düzenlemek amacıyla hastalar ve hasta dernekleri ile işbirliği yapmaktadır. Bu işbirliği sayesinde, elde edilen bilgilerin tüm hastalara ve ailelerine açık ve anlaşılır bir şekilde sunulması hedeflenmektedir. Hastaların ve hasta derneklerinin katkıları, araştırmalara daha fazla içgörü kazandırmak ve hastalıklarla mücadelede daha etkili stratejiler geliştirmek için önemlidir.

Medya Temsilcileri ve Siyasal Karar Vericiler: İBG, Nadir Hastalıkların toplum içinde daha iyi anlaşılması için medya ile işbirliği yapmaktadır. Aynı zamanda, siyasal karar vericilere yönelik bilgilendirme çalışmaları ile Nadir Hastalıkların önemi vurgulanmakta ve bu hastalıklara yönelik politika ve desteklerin artırılması hedeflenmektedir. Bu şekilde, toplumun genelinde farkındalık yaratmak ve nadir hastalıklarla ilgili politika gelişimine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Sorularınız ve önerileriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.