ANASAYFA

İBG’nin ilk Avrupa Birliği ERA Chairs projesi olan ve araştırma merkezinin “Nadir Hastalıklar Araştırma ve İnovasyon” alanında uluslarası bir mükemmeliyet merkezi olma yolunu hızlandıracak RareBoost’a hoşgeldiniz.

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG), altyapısı ve araştırma personeli açısından Türkiye’de istisnai olan, nispeten yeni kurulmuş bir ileri biyomedikal araştırma merkezidir.

İBG’nin araştırma odak noktalarından biri, Türkiye’de diğer ERA ülkelerine göre yaklaşık iki kat daha yaygın olan nadir hastalıklardır. IBG’nin bu alandaki çabaları, Avrupa Komisyonu tarafından, prestijli Ufuk 2020 ERA Chairs fonu verilerek takdir edildi (#952346).

IBG’nin Nadir Hastalıklar Birimi’ni, nadir hastalıklarla ilgili araştırma, inovasyon ve bilgi için önemli bir merkez yapmanın sadece bir adımı olacaktır. Bu hedefe ulaşmak için, geniş bir topluluğu bizimle ortaklaşa çalışmaya davet ediyoruz:

Temel ve klinik araştırmacılar ve endüstri ortakları: IBG, bu hastalıkları daha iyi anlamak, ve tanı ve tedavi yöntemlerini iyileştirmek için nadir hastalıkların tüm yönleri üzerinde çalışan tüm araştırmacılarla işbirliği ve etkileşime açıktır.

Hastalar ve hasta dernekleri: IBG’nin amaçlarından biri nadir hastalıklarla ilgili en son bulgular, teşhis ve tedaviler hakkında bilgi toplayarak, bunları tüm hastalara ve ailelerine açık ve anlaşılır bir şekilde sunmaktır. Tüm bu bilgileri derlemek ve düzenlemek için yardımlarınız memnuniyetle karşılanacaktır.

Medya ve hükümet personeli: IBG, halkın nadir hastalıkları daha iyi anlamasına ve hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek için neler yapılabileceğini anlamaya yardımcı olmak istiyor. Sorularınız, tartışmalarınız, önerileriniz vb. için lütfen bizimle iletişime geçin.