NADİR ve TANISIZ HASTALIKLAR PLATFORMU

RareBoost projesi kapsamında oluşturulan Nadir ve Tanısız Hastalıklar Platformu, multidisipliner bir yaklaşımla hastalık yönetimi, genetik tanı, ve tedavi stratejilerine odaklanarak hastaların yaşam kalitesini artırmayı amaçlamaktadır.

Platform Üyeleri:

ÖZBEK LAB. (İnsan genetiği)

ERKEK LAB. (Epigenetik)

KÜÇÜK LAB. (Lenfoid kanser biyolojisi, genomik, transkriptomik, epigenomik)

KALE LAB. (Biyofiziksel yaklaşımlar ve yaşam bilimlerinde yüksek performanslı hesaplama destekli yöntemler)

ÖZHAN LAB. (Gelişimsel biyoloji, nörobilim, Wnt sinyallemesi, doku yenilenmesi ve zebra balığı hastalık modelleri)

ERDAL LAB. (Kalıtsal metabolik bozukluklar / nadir göz bozuklukları)

KALYONCU LAB. (Biyokimya, protein mühendisliği, antikor mühendisliği)

WINGENDER LAB. (İmmünoloji)

ATABEY LAB. (Kanser Biyolojisi ve Genetiği)

OKTAY LAB. (Moleküler biyoloji ve genetik)

BİYOİNFORMATİK PLATFORMU (Biyoinformatik)

ÇAKAN ZEBRABALIĞI MODELLERİ LAB.

GEN HEDEFLEME ve TRANSGENİK MODELLER PLATFORMU

IBG-BIOBANK (Nadir Hastalıklar Biobanka)

THORLAB

MG LAB