İBG HAKKINDA

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG, www.ibg.edu.tr), Türkiye’de benzersiz yapılanması ile öne çıkan, modern ve son teknolojiye sahip biyomedikal araştırma ve inovasyon merkezidir. 2014 yılında kurulan İBG, Türkiye genelinde dört ulusal Mükemmeliyet Merkezi’nden biri olarak kabul edilmekte ve biyomedikal alanında bu prestijli ünvana layık görülen tek merkez olma özelliğini taşımaktadır. Bu İBG’yi Türkiye’deki biyomedikal araştırmalar için merkezi bir adres konumundadır. Şu anda İBG, geniş kapsamlı programlar yürüterek temel ve translasyonel araştırmalar, teknolojik araştırmalar ve endüstriyel Ar-Ge programları gibi biyotıp ve genom bilimlerinin çeşitli alanlarında faaliyet göstermektedir. Bu çok disiplinli ve işbirliğine dayalı yapı, karmaşık bilimsel sorunları ele almak adına güçlü bir çerçeve oluşturmaktadır.


İBG, Nadir Hastalıkların araştırma ve inovasyon alanında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önemli ilerlemeler kaydetmiştir. İBG Biyobanka Platformu Nadir Hastalıklara odaklanarak bu alanda önemli bir kaynak haline gelmiştir. Aynı zamanda, İBG geniş bir ‘ortaklık ağı’ oluşturmuş ve bir dizi ülkeden gelen ortaklarla kurulan konsorsiyumlarda ulusal bir referans noktası olarak görev yapmaktadır (örneğin Broad Inst., Cambridge U., CNAG-CRG, MIT, Newcastle U., Ottawa U.). İBG’nin öncelikli araştırma konularından biri, Avrupa genelinde her 2000 kişiden 1’inden daha azını etkileyen Nadir Hastalıklardır. Dünya çapında yaklaşık 6,000 Nadir Hastalık bulunmakta olup, toplamda 350-400 milyon insanı etkilemektedir. Avrupa’da ise 30 milyondan fazla insanı etkileyerek insan refahı ve sağlık sistemleri üzerinde büyük bir yük oluşturmaktadır. Özellikle otozomal resesif kalıtımsal olan Nadir Hastalıklar, Türkiye’de diğer Avrupa Birliği ülkelerine göre yaklaşık iki kat daha yaygın olup ülkemizde 6-7 milyon kişinin nadir hastalıklardan muzdarip olduğu tahmin edilmektedir.

İBG’nin ERA Chairs projesi olan RareBoost, İBG’nin nadir hastalıklar araştırma ve inovasyon alanında uluslararası bir mükemmellik düzeyine ulaşma hedefini önemli ölçüde destekleyecektir. Bu proje kapsamında İBG ayrıca, küratörlü verilerden hasta materyallerine (biobanka) kadar geniş bir yelpazede ulusal bir Nadir Hastalıklar kaynak havuzunun öncülüğünü ve koordinasyonunu üstlenmeyi planlamaktadır.