İBG HAKKINDA

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG, www.ibg.edu.tr), Türkiye’de kalite, boyut ve benzersiz oluşumu açısından istisnai olan modern, son teknoloji altyapı ve tesislere sahip, yakın zamanda kurulmuş (2014), gelişmiş bir biyomedikal araştırma ve inovasyon merkezidir. Ayrıca IBG, dört ulusal Mükemmeliyet Merkezi’nden biridir ve biyomedikal alanında bu ünvana layık görülen tek merkezdir. Bu IBG’yi Türkiye’deki biyomedikal araştırmalar için ana adres yapmaktadır. Şu anda biyotıp ve genom bilimlerinin çeşitli alanları üzerinde 30 adet temel ve translasyonel araştırmalar programı, teknolojik araştırmalar programı, endüstriyel ar-ge programı çalışmaktadır. Bu çok disiplinli, işbirliğine dayalı yapı, karmaşık bilimsel soruları ele almak için güçlü bir oluşum olarak varlığını sürdürmektedir.

İBG, nadir hastalıkların araştırma ve inovasyonunda ulusal ve uluslararası düzeyde önemli adımlar atmıştır. İBG Biyobanka Platformu nadir hastalıklar konusuna odaklanmıştır. Ayrıca, İBG geniş bir ‘ortaklık ağı’ kurmuştur, ve bir düzineden fazla ülkeden ortaklarla oluşturulan konsorsiyumlarda ulusal nokta olarak görev almaktadır (örneğin Broad Inst., Cambridge U., CNAG-CRG, MIT, Newcastle U., Ottawa U.). İBG’nin ana araştırma odaklarından biri, Avrupa’da her 2000 kişiden 1’inden daha azını etkileyen hastalıklar olarak tanımlanan nadir hastalıklardır. Toplam sayısı yaklaşık 6,000 olan nadir hastalıklar hep birlikte dünya çapında 350-400 milyon insanı, Avrupa’da 30 milyondan fazla insanı etkilemekte ve insan refahı ve sağlık sistemleri üzerinde büyük bir yük oluşturmaktadır. Nadir hastalıklar, özellikle otozomal çekinik kalıtımsal olanlar, Türkiye’de diğer ERA ülkelerine göre yaklaşık iki kat daha yaygındır ve Türkiye’de 6-7 milyon kişinin nadir hastalıklardan muzdarip olduğu tahmin edilmektedir.

İBG’nin ERA Chairs projesi olan RareBoost, İBG’nin nadir hastalıklar araştırma ve inovasyonunda uluslararası bir mükemmellik düzeyine ulaşma hedefini büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. Bu proje kapsamında İBG ayrıca, küratörlü veriler ve hasta materyalleri (biobanka) dahil olmak üzere ulusal bir nadir hastalıklar kaynak havuzuna da öncülük ve koordine etmeyi planlıyor.