İŞ PAKETLERİ

RareBoost projesi altı iş paketinden oluşmaktadır.

İP1. Proje Yönetimi

RareBoost Yönetim Ofisi, projenin genel yönetimini sürdürecek, sürekli izlenmesini ve çıktıların zamanında tamamlanmasını garanti edecektir.

İP2. ERA Chair Lideri alımı

İBG’nin seçim komitesi, Nadir Hastalık araştırmalarında öncü bir bilim insanının RareBoost’un ERA Chair Lideri olarak seçimini açık, şeffaf ve liyakata dayalı bir süreçle denetleyecektir. Seçim komitesi ve ERA Chair Lideri birlikte, araştırma stratejileri ve projeleri, genel yönetim ve idari prensipler, eğitim-öğretim programları, ağ oluşturma faaliyetleri, sosyal yardım ve paydaş etkileşimlerinin yanı sıra proje sonuçlarının ticarileştirilmesi de dahil olmak üzere RareBoost’un çalışma prensiplerini belirleyecektir.

İP3. Araştırma kapasite geliştirme

Projenin temel amacı, İBG’nin Nadir Hastalık araştırmalarının hem nicelik hem de kalite açısından uluslararası bilimsel mükemmelliğe ulaşmasını sağlamaktır. ERA Başkanı ve iş birliği içinde olduğumuz paydaşlarımızla birlikte, İBG’nin en etkili olduğu alanlar belirlenecek ve sinerjileri en üst düzeye çıkarmak için stratejiler geliştirilecektir. Bu amaç doğrultusunda RareBoost projesi, İBG’nin araştırmacıları, teknik personeli ve İBG Eğitim Merkezi için eğitim ve öğretim faaliyetlerini içeren önemli bir araç olarak hizmet edecektir.

İP4. Kişisel beceri kapasite geliştirme

İBG’deki tüm bilimsel, teknik ve idari personelin sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim ve öğretim faaliyetleri, RareBoost’un başarısı için temel bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Bu yaklaşım, sadece İBG personelinin yeteneklerini ve rekabet avantajını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda kariyer gelişimlerini teşvik ederek projenin genel etkinliğini güçlendirecektir.

İP5. Akıllı uzmanlaşma ve inovasyon

Personelimizin inovatif düşünce yapısını güçlendirmek ve RareBoost’un araştırma bulgularını yeni tanısal ve terapötik yaklaşımlara dönüştürmeyi kolaylaştırmak amacıyla, bölgesel, ulusal ve uluslararası özel ve kamu ortaklarımızla sıkı bir işbirliği içinde olacağız. Bu, İBG’nin nadir hastalık çabalarının uzun vadeli stratejik büyümesini ve ekonomik sürdürülebilirliğini garanti etmek için güçlü bir sürdürülebilirlik stratejisi ile bağlantılı olacaktır.

İP6. Paydaşlar arasında ağ oluşturma, iletişim ve bilgilendirme

RareBoost’un iddialı hedeflerine İBG tek başına değil, ancak akademik, özel ve kamu sektöründeki birçok ortakla birlikte ulaşabilir. Bu nedenle, paydaşlarımızla etkili ve faydalı karşılıklı iletişim ve etkileşim kurmak, yönetmek ve sürdürmek için özel çaba gösterilecektir. Nadir Hastalıktan muzdarip hastaların yaşamlarını iyileştirmek isteyen herkesi bize ulaşmaya davet ediyoruz, böylece çabalarımızı birleştirmenin ve güçlendirmenin yollarını bulabiliriz.